Skip to main content
Piętra roślinności

Piętra roślinności

Interesujące przedstawienie pięter wegetacji roślinnej. W równym stopniu pasuje do działów kartografia i botanika.